Tolna Records

 

 

MURGA MEMORIAL

Contributed by 

 Susan Koller

      In Memory of Murga fallen and missing

 Danube Swabian Citizen      

 

Fallen in WWI

Becker, Janos

Brautigam, Adam

Buschmann, Adam

Haas, Rejnold

Hansel, Henrik

Kollwenger, Janos

Koller, Henrik

Marcz, Gaspar

Nagel, Gyorgy

Reitzi, Jacob

Schlitt, Janos

Schutzbach, Joszef

Tilg, Janos

Werner, Janos

Weiszinger, Miklos

 

Fallen in WWII

Becher, Henrik, born in 1902

Becher, Lajos, 1921

Binder, Janos, 1904

Binder, Jozsef, 1899

Binder, Marton, 1912

Brautigam, Gyorgy, 1924

Brautigam, Henrik, 1923

Brautigam, Janos, 1901

Brautigam, Peter, 1915

Breitenbach, Jacob, 1915

Derschner, Henrik, 1919

Derschner, Janos, 1921

Fauszt, Matyas, 1900

Geier, Gyorgy, 1901

Harteskorn, Gaspar, 1903

Hafner, Mihaly, 1910

Hohmann, Peter, 1908

Jekel, Erszebet, 1926

Jekel, Henrik, 1901

Jekel, Janos, 1895

Kaufer, Anna, 1924

Kehl, Peter, 1899

Killwinger, Andras, 1899

Killwinger, Janos, 1904

Killwinger, Lukacz, 1910

Koch, Henrik, 1924

Koller, Janos, 1908

Kreszl, Janos, 1924

Marcz, Erzebet, 1925

Marcz, Janos, 1908

Marcz, Janos, 1908

Marcz, Peter, 1894

Merkle, Anna, 1925

Merkle, Janosne, 1923

Ochsz, Adam, 1895

Palczer, Adam, 1924

Palczer, Terez, 1926

Peszt, Konrad, 1926

Rapp, Janos, 1894

Rapp-, Janosne, 1899

Rittmann, Katalin, 1921

Rittmann, Janos, 1902

Rittmann, Janos, 1925

Rittmann, Janos, 1912

Rittmann, Josef, 1921

Rittman, Marton, 1924

Ruhl, Henrik, 1913

Schafer, Janos, 1913

Schlitt, Janos, 1914

Schlitt, Janos, 1914

Schutzbach, Joszef, 19--

Schwindt, Henrik

Wagner, Erzebet, 1924

Weil, Gyorgy, 1902

Weil, Henrikne, 1878

Weisling, Janos, 1926

Wappenschmidt, Henrik, 1919

And you will be living too,

JOH 14, 19